.:: HOME .:: Strony KBN .:: Strony MAN   
Kontakt z CSK . Centrum Sieciowo Komputerowe . Tekst porozumienia
Statut sieci RAMAN . Struktura organizacyjna . Schematy, mapki . Plany rozwoju

Centrum Sieciowo Komputerowe

Centrum Sieciowo Komputerowe (CSK) jest jednostką powołaną w ramach Jednostki Wiodącej, CSK podporządkowane jest Rektorowi ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Narodową Politechniki Radomskiej. Prace i zadania wykonywane przez Centrum Sieciowo Komputerowe są ustalane i nadzorowane przez Radę Użytkowników.

Do zadań CSK należy: administracja wezłem sieci MAN, programowanie sprzętu sieciowego, administracja komputerami dużej mocy w weźle, opracowywanie planów (sieciowego, komputerowego i oprogramowania), zarządzanie projektami, przygotowywanie wniosków, przygotowanie przetargów i zleceń na wykonanie projektów i fragmentów sieci, instalacja oprogramowania, współpraca z innymi operatorami, całodobowa kontrola stanu sieci, nadzór nad wykonywaniem zleceń i umów, ustalanie kosztów eksploatacji, opłaty telekomunikacyjne, koszty rozwoju i utrzymania aktualności baz, stron www.


<< HOME   < TOP