.:: HOME .:: Strony KBN .:: Strony MAN   
Kontakt z CSK . Centrum Sieciowo Komputerowe . Tekst porozumienia
Statut sieci RAMAN . Struktura organizacyjna . Schematy, mapki . Plany rozwoju

Plany rozwoju

Poznań 3.12.2001 r.

Planowana realizacja inwestycji Ogólnopolskiej Sieci Optycznej w roku 2002.

W dniu 28.11.2001 r podpisano umowy z trzema firmami na realizację inwestycji OSO w ramach dotacji z roku 2001. Podjęte zadania, dla których zabezpieczono środki przedstawiono na rys. 1 kolorem zielonym. Obejmują one:

 1. Sieć kręgosłupowa (6 włókien) w relacji Warszawa (Mariott) - Białystok (Szeptel),
 2. Sieć kręgosłupowa (projekty dla kabla 36 włókien, w tym 6 specjalnych) w relacji Sochaczew - Janów (Łódź) - Wrzosowa (Częstochowa) - Miasteczko Śląskie (ALTERNET +Zakłady Energetyczne),
 3. Sieć kręgosłupowa (16 włókien, w tym 4 specjalne) w relacji Katowice - Gliwice - Opole -Wrocław - Zielona Góra - Poznań - Bydgoszcz,
 4. Przyłącza lokalne (projekty, przygotowanie inwestycji) do sieci kręgosłupowej w Łodzi i Częstochowie,
 5. Równocześnie na mocy porozumienia z Górnośląskim Zakładem Energetycznym zapewnia on na swoim terenie dla sieci kręgosłupowej włókna (20 włókien w tym 4 specjalne) w relacji Miasteczko Śląskie - Gliwice-Katowice.

W związku z powyższym stanem planuje się w 2002 roku wykonać prace przedstawione na rys. 1 linią przerywaną czerwoną:

 1. Sieć kręgosłupowa (12 włókien) w relacji Warszawa - Radom - Kielce - Kraków - Bielsko Biała (Szeptel).
 2. Sieć kręgosłupowa (36 włókien w tym 6 specjalnych) - zakup kabla i wybudowanie na bazie projektów (ALTERNET). Dostawcy i wykonawcy zostaną wyłonieni w trybie przetargu.
 3. Sieć kręgosłupowa (16 włókien, w tym 4 specjalne) w relacji Bydgoszcz - Toruń - Gdańsk (TELBANK).
 4. Sieć kręgosłupowa w relacji Warszawa - Sochaczew (72 włókna, w tym 10 specjalnych) -Poznań (36 włókien, w tym 4 specjalne) na liniach energetycznych ZE Warszawa Teren, ZE Łódź, ZE Kalisz, ZE Poznań. Partnerzy zostaną wybrani w trybie negocjacji.
 5. Przyłącza lokalne (kabel, wykonanie) do sieci kręgosłupowej w Łodzi i Częstochowie. Wykonawcy będą wybrani w trybie przetargu.
 6. Przyłącza lokalne (projekt, kabel, wykonanie) do sieci kręgosłupowej w Warszawie, Białymstoku, Radomiu, Kielcach, Krakowie, Bielsko-Białej. Wykonawcy będą wybrani w trybie przetargu.
 7. Przyłącza lokalne (projekt, kabel, wykonanie) do sieci kręgosłupowej w Katowicach, Gliwicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy. Wykonawcy będą wybrani w trybie przetargu.
 8. Przyłącza lokalne (projekt, kabel, wykonanie) do sieci kręgosłupowej w Toruniu, Gdańsku. Wykonawcy będą wybrani w trybie przetargu.
 9. Zakup i ustawienie na trasach sieci kręgosłupowej kontenerów wraz z regeneratorami. Wykonawcy będą wybrani w trybie przetargu.

Podpisane umowy z partnerami budowy OSO: firmą SZEPTEL, TELBANK i ALTERNET obejmują również zadania w roku 2002. Szczególnie ważnym zadaniem w roku 2002 jest dokończenie inwestycji w relacji Sochaczew - Łódź - Częstochowa - Katowice, bowiem na tej trasie środowisko naukowe jest posiadaczem prawa drogi, które traci swoją moc po okresie pół roku, gdy nie rozpocznie się inwestycji oraz projektów, których ważność jest dwuletnia. Dodatkowo w przypadku nie zrealizowania inwestycji i blokowania prawa drogi Zakłady Energetyczne mogą domagać się odszkodowania. Ważnym elementem inwestycji na tej trasie jest fakt współuczestnictwa w niej Górnośląskiego Zakładu Energetycznego, który w zamian za 4 włókna na trasie Miasteczko Śląskie - Sochaczew - Mory (Warszawa) udostępnia nam 20 włókien w relacji Miasteczko Śląskie - Gliwice - Katowice. Również istotne jest wykonanie połączeń lokalnych w miastach dla połączenia sieci kręgosłupowych z MAN-ami.

W roku 2002 przygotowana zostanie inwestycja na rok 2003 obejmująca wybudowanie sieci światłowodowej do Olsztyna, Koszalina i Szczecina oraz Puław, Lublina i Rzeszowa.


<< HOME   < TOP