.:: HOME .:: Strony KBN .:: Strony MAN   
Kontakt z CSK . Centrum Sieciowo Komputerowe . Tekst porozumienia
Statut sieci RAMAN . Struktura organizacyjna . Schematy, mapki . Plany rozwoju

Tekst porozumienia

Radom dn. 07.04.1995r

Deklaracja

Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu
Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Radomiu
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

  • deklarują przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego: budowy miejskiej sieci komputerowej ze środków przyznanych przez Komitet Badań Naukowych. Przedsięwzięcie obejmuje członków tej deklaracji i ma charakter listy otwartej;
  • deklarują wspólne użytkowanie zasobów tej sieci;
  • ustalają nazwę przedsięwzięcia na - "RAMAN";
  • powołują Rade Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej RAMAN

Skład Rady:

PRZEWODNICZĄCY RADY:

mgr inż. Witold Kmita - Politechnika Radomska

CZŁONKOWIE RADY:

mgr Tadeusz Klasek - Politechnika Radomska
mgr inż. Jerzy Dobrodziej - Instytut Technologii Eksploatacji
mgr Marianna Rymarczyk - Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej
lek. med. Jacek Kotas - Wojewódzki Szpital Zespolony
ks. mgr Zbigniew Niemirski - Wyższe Seminarium Duchowne
prof. dr Grzegorz Kiedrowicz - Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

<< HOME   < TOP