.:: HOME .:: Strony KBN .:: Strony MAN   
Kontakt z CSK . Centrum Sieciowo Komputerowe . Tekst porozumienia
Statut sieci RAMAN . Struktura organizacyjna . Schematy, mapki . Plany rozwoju

Struktura sieci

Struktura sieci
Schemat blokowy
Schemat ideowy

Szpital Józefów  

  - szpital na osiedlu Józefów

IE 

  - Instytut Eksploatacji

KI 

  - Katedra Informatyki

Rekt 

  - Rektorat

UKS 

  - Urząd Kontroli Skarbowej

US 

  - Urząd Miejski

IS i US  

  - Izba i II Urząd Skarbowy

Łuczn 

  - Zakłady Metalowe Łucznik

Seminar 

  - Seminarium

WSOŚ 

  - Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska


<< HOME   < TOP