.:: HOME .:: Strony KBN .:: Strony MAN   
Kontakt z CSK . Centrum Sieciowo Komputerowe . Tekst porozumienia
Statut sieci RAMAN . Struktura organizacyjna . Schematy, mapki . Plany rozwoju

Schematy, mapki

  • Struktura sieci - mapka poglądowa przedstwiająca ogólny plan miasta Radomia z naniesionymi lokalizacjami instytucji które są w porozumieniu RAMAN lub chcą przystąpić do porozumienia.
  • Schemat blokowy sieci MAN przy Politechnice Radomskiej w Radomiu
  • Schemat ideowy aktualnego stanu sieci MAN Radom
<< HOME   < TOP