.:: HOME .:: Strony KBN .:: Strony MAN   
Kontakt z CSK . Centrum Sieciowo Komputerowe . Tekst porozumienia
Statut sieci RAMAN . Struktura organizacyjna . Schematy, mapki . Plany rozwoju

Struktura organizacyjna:

Rada Założycielska
Rada Użytkowników
Jednostka Wiodąca

Rada Założycielska

- składająca sie z Rektorów Uczelni, Dyrektorów Przedsiębiorstw; Instytutów Badawczych : ustala treść i podpisuje Statut Porozumienia, ustala Jednostkę Wiodącą, powołuje Rade Użytkowników.

Skład Rady Załozycielskiej:

Rektor prof. dr hab. inż. Wincenty Lottko - Politechnika Radomska Przewodniczący Rady
Dyrektor dr inż. Paweł Purgał - Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej
Dyrektor dr inż. Adam Mazurkiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
Rektor prof. dr. hab. inż. Jan Misiak - Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
Dyrektor lek. Med. Jacek Kotas - Wojewódzki Szpital Zespolony
Wicerektor ks. prof. Artur Hejda - Wyższe Seminarium Duchowne


Skład Rady Użytkowników:

PRZEWODNICZĄCY RADY:

mgr inż. Witold Kmita
Politechnika Radomska
tel.: (048) 3617826
e-mail: kmitaw@man.radom.pl

CZŁONKOWIE RADY:

mgr Tadeusz Klasek
Politechnika Radomska
tel.: (048) 3617827
e-mail: klasekt@man.radom.pl

mgr inż. Jerzy Dobrodziej
Instytut Technologii Eksploatacji
e-mail: dobrodz@man.radom.pl

mgr Marianna Rymarczyk
Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej
e-mail: rymarczm@man.radom.pl

lek. med. Jacek Kotas
Wojewódzki Szpital Zespolony
e-mail: kotasj@kiux.man.radom.pl

ks. mgr Zbigniew Niemirski
Wyższe Seminarium Duchowne
e-mail: niemirsz@man.radom.pl

prof. dr Grzegorz Kiedrowicz
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
e-mail: kiedrowg@man.radom.pl

Rada Użytkowników - zgodnie z podpisanym porozumieniem:

 • opiniuje wnioski Sygnatariuszy Porozumienia do KBN w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego, sprzetu sieciowego, finansowania kosztów obslugi Centrów Komputerowych, budowy sieci kregosłupowej MAN, jak i sieci lokalnych, ustala priorytety przesłanych wniosków,
 • ustala plany rozwoju sieci MAN (hardware, software), opiniuje projekty, oferty przetargowe na wykonanie, dostawę sprzętu w ramach środków otrzymanych z KBN,
 • uzgadnia zasady współpracy pomiędzy sygnatariuszami porozumienia, zasady organizacyjne pracy w sieci MAN,
 • nadzoruje prace Centrów Komputerowych (serwery, rutery, switche, trasy przebiegu sieci, stan wyposażenia, stan oprogramowania),
 • ustala współprace z innymi operatorami sieci (np. NASK). Gdy MAN ma zezwolenia operatorskie ustala warunki dołączania nowych użytkowników.,
 • wszystkie plany (LAN, MAN, SPUB, Oprogramowanie, KDM) muszą mieć akceptacje RU. (Zgodność połączeń fizycznych, protokołów, niekolidowanie zakupów oprogramowania)

Jednostka Wiodąca (JW)

stanowi najsilniejszy ośrodek informatyczny w rejonie. Na jej terenie jest lokalizowana obsługa sieci MAN i na konto JW są przekazywane środki na rozwój i obsługe sieci MAN (obsługa sieci, centrów komputerowych) oraz na opłaty telekomunikacyjne. Jednostka Wiodąca występuje też o zezwolenie operatorskie. Umożliwia to uproszczenie procedur dołączania nowych użytkowników poprzez sieć MAN.
Na terenie JW tworzy się Zakład Centrum Sieciowo-Komputerowe (CSK), (zwykle podporządkowany Rektorowi d/s wspólpracy z gospodarką) nadzorowany przez RU do realizacji podanych celów tzn.:

 • administracja wezłem sieci MAN, programowanie sprzętu sieciowego,
 • administracja komputerami dużej mocy w weźle,
 • opracowywanie planów (sieciowego, komputerowego i oprogramowania), zarządzanie projektami, przygotowywanie wniosków, przygotowanie przetargów i zleceń na wykonanie projektów i fragmentów sieci.
 • instalacja oprogramowania
 • współpraca z innymi operatorami
 • całodobowa kontrola stanu sieci
 • nadzór nad wykonywaniem zleceń i umów, ustalanie kosztów eksploatacji, opłaty telekomunikacyjne, koszty rozwoju i utrzymania aktualności baz, stron www

Zakres koniecznej obsługi do realizacji powyższych zadań przedstawia jako przykład ksiażka Glee Harrah Cady i Pat McGregor: "Internet". Dzialalność Zakładu jest dofinansowana przez KBN w ramach wniosku SPUB.

<< HOME   < TOP